Episódios preferidos dos leitores

Título Nota
Sinas - Copos e Minas
Average: 4.1 (7 votes)
Agenda Mundial #10 - Tablet pra Dois
Average: 5 (1 vote)
Agenda Mundial #05 - Quarto de Hotel
Average: 5 (1 vote)
Agenda Mundial #04 - No Ar
Average: 5 (1 vote)
Agenda Mundial #02 - A Promoção
Average: 5 (1 vote)
Agenda Mundial #11 - Depois da Aula
Average: 5 (1 vote)
Agenda Mundial
Average: 4 (6 votes)
Escarlate III #37 - Alto Mar
Average: 5 (1 vote)
Warning Zone #24 - Kronolix
Average: 5 (1 vote)
Warning Zone #01 - Um Pequeno Imprevisto
Average: 3.3 (201 votes)
Warning Zone
Average: 4.6 (7 votes)
Agenda Mundial #06 - Vida de Turista
Average: 4 (1 vote)
Agenda Mundial #01 - A Nova Faixa
Average: 4 (1 vote)